MENU
Kategorie
KATEGORIE

Trawers TT

Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13155
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
Wyrób cechowany: posiada znak  CE, udźwig , numer fabryczny, rok produkcji, nazwę wytwórcy
 

Trawers TT

Trawers TT

Trawers TT


Trawers TT