MENU
Kategorie
KATEGORIE

Trawers TH

Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13155
Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
Wyrób cechowany: posiada znak  CE, udźwig , numer fabryczny, rok produkcji, nazwę wytwórcyTrawers TH

Trawers TH

Trawers TH
 

test