MENU
Kategorie
KATEGORIE

Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Interfork Jacek Nowak ul. Dąbrowskiego 181 60-594 Poznań). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 
REGULAMIN
 
1. Sklep INTERFORK.COM.PL jest prowadzony przez firmę:Interfork Jacek Nowak Dąbrowskiego 181
60-594 Poznań NIP: 779-220-03-03, REGON: xxx, dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 
5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 
7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 
8. Zwroty i reklamacje

Zwroty
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

Zwrotu można dokonać :

- Osobiście w sklepie firmowym Interfork ul. Dąbrowskiego 181 60-594 Poznań
- Wysyłkowo na adres Interfork ul. Dąbrowskiego 181 60-594 Poznań

Towar należy zwrócic wraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Zwracane produkty muszą być pełnowartościowe i nie mogą nosić śladów używania. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

W przypadku zwrotu:

Firma Interfork dokona zwrotu pieniędzy za zwrócone produkty oraz zwróci koszty dostawy zamówienia do Klienta (w przypadku jeśli takie koszty miały miejsce). Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty wysyłki.

Zwrot płatność zostanie dokonany w czasie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki był użyty podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy zapłata została dokonana przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje
Podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

Reklamacji można dokonać:

- Osobiście w sklepie firmowym Interfork ul. Dąbrowskiego 181, 60-594 Poznań
- Wysyłkowo na adres Interfork ul. Dąbrowskiego 181, 60-594 Poznań

Do reklamowanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji oraz kserokopię lub skan faktury zakupu

W przypadku reklamacji:

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji na podstawie ekspertyzy producenta towaru.

O wynikach reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone.

 
9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 
10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 
12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://www.interfork.com.pl/informacja/21/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 
14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu interfork.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 
16. Formy płatności
Akceptowalne formy płatności dla zamówień odbieranych w sklepie firmowym Interfork:
  • Gotówka
  • Przelew
  • Przedpłata
Akceptowalne formy płatności dla zamówień składanych w sklepie internetowym interfork.com.pl:
  • Pobranie
  • Przelew
  • Przdpłata
 
Wersja 1.1 (Poznań, 06.06.2013 roku)
test